Analýza vlivu abecedního pořadí na výsledky jedinců: případ nižších stupňů vzdělání v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Peter Bolcha, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 29 120 Kč
Registrační číslo F5/20/2010
Číslo zakázky: IG506030x

Projekty řešitele