Změny úrokových sazeb a chování spotřebitelů při vyhledávání spořících účtů, experimentální přístup

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2023 - 29. února 2024
Řešitel: Ing. Vojtěch Kotrba, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 247 490 CZK
Registrační číslo F5/38/2023
Číslo zakázky: IG506073
Cílem projektu bude zkoumat reakce spotřebitelů na změny úrokové míry při existenci transakčních nákladů na změnu poskytovatele spořícího produktu. Tento cíl bude naplněn pomocí realizace ekonomického experimentu v laboratoři. Vyhledávání lepších úrokových podmínek na spořících účtech s sebou přináší transakční náklady, které mohou spotřebitele odradit a zabránit mu tak nalézt výhodnějšího poskytovatele.

Projekty řešitele