Ing. Vojtěch Kotrba, Ph.D.

Projekty řešitele:

Testování "hot hand" hypotézy na úrovni jednotlivců ve fotbale
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Heuristika reprezentativnosti při rozhodování sportovních fanoušků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)