Heuristika reprezentativnosti při rozhodování sportovních fanoušků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Vojtěch Kotrba, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 199 640 Kč
Registrační číslo F5/4/2020
Číslo zakázky: IG506020
Závěry behaviorální ekonomie ukazují, že jedinec nemusí jednat při svém rozhodování optimálně a racionálně. Tyto poznatky pocházející především z laboratorních podmínek je však třeba potvrzovat i v reálném prostředí. Projekt bude zaměřen na výzkum přítomnosti heuristiky reprezentativnosti u sportovních fanoušků a případně další heuristiky a biasy. Data pochází z fantasy sportu z let 2015-2016. Účastníků této online soutěže bylo přes 11 tisíc. Na základě dat budou sestaveny ekonometrické modely, s cílem potvrdit nebo vyvrátit přítomnost heuristik u sportovních fanoušků.