Ekonomie luxusu (Economics of luxury)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Aleš Rod, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 337 420 CZK
Registrační číslo F5/15/2013
Číslo zakázky: IG506033x

Projekty řešitele