Vztah ekonomie a politiky na příkladu Velké hospodářské krize v Německu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2009 - 31. prosince 2011
Řešitel: doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 369 000 Kč
Registrační číslo GA402/09/0316
Číslo zakázky: GA506019y

Projekty řešitele