doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.

Projekty řešitele:

Vztah ekonomie a politiky na příkladu Velké hospodářské krize v Německu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)