doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.

Projekty řešitele:

Vztah ekonomie a politiky na příkladu Velké hospodářské krize v Německu
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)