Faktory ovlivňující vznik chudoby, charakter a intenzita chudoby v ČR v komparaci s jinými zeměmi

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2023
Řešitel: doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 626 500 CZK
Registrační číslo F5/2/2020
Číslo zakázky: IG506010
Projekt má za cíl analyzovat chudobu v širších souvislostech z pohledu ekonomického (finanční a důchodový aspekt) i z problému sociálních dopadů ve vazbě na kontext trhu práce a legislativně hospodářsko politických opatření na trhu práce. Výsledky ze studie české ekonomiky budou komparovány po stránce teoretické se světovou literaturou a po stránce ekonometrické s výsledky analýz jiných zemí. Základními metodami zkoumání uvedené problematiky je desk research a multinásobná korelace a regrese.