Ing. Klára Čermáková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Faktory ovlivňující vznik chudoby, charakter a intenzita chudoby v ČR v komparaci s jinými zeměmi
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)