Monetární politika a signály finančních krizí v malé otevřené ekonomice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 541 620 Kč
Registrační číslo F5/2/2018
Číslo zakázky: IG506018