Vybrané faktory chudoby, sociální, ekonomické a politické konsekvence a hospodářsko politická doporučení

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 311 300 CZK
Registrační číslo 3/2015
Číslo zakázky: IG506015