Metodologické aspekty experimentální ekonomie

Věda a výzkum