Asset Markets with OLG

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Mgr. Ing. Miroslav Zajíček, Ph.D., M.A.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 233 220 Kč
Registrační číslo F5/26/2012
Číslo zakázky: IG506022

Projekty řešitele