Mgr. Ing. Miroslav Zajíček, Ph.D., M.A.

Projekty řešitele:

Asset Markets with OLG
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Náklady podpory obnovitelných zdrojů energie
2012
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)