Vliv nových technologií na poptávku po zpravodajských médiích

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Jakub Čihák, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 145 080 Kč
Registrační číslo F5/35/2021
Číslo zakázky: IG506031
Projekt se zaměří na analýzu významu nových technologií, především rozšíření přístupu k síti Internet, nejenom v pevném místě, ale i na mobilních zařízeních, na poptávku po zpravodajských médiích. Předchozí výzkum nenaznačuje jasnou odpověď na otázku, zda je internet substitutem, či komplementem tradičních médií a jak nové technologie ovlivňují chování spotřebitelů v otázkách zpravodajských médií. Cílem projektu bude lépe porozumět dopadu nových technologií na tradiční využívání zpravodajských médií a zjištění případné změny chování spotřebitele, co se týče délky stráveného času spotřebou zpravodajství.