Míra indukované potratovosti ve světě a její determinanty

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2023 - 29. února 2024
Řešitel: Ing. Jakub Čihák, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 161 050 CZK
Registrační číslo F5/35/2023
Číslo zakázky: IG506063
Projekt se zaměří na analýzu determinantů míry indukované potratovosti ve světe. Předchozí výzkum na toto téma je především kvalitativní. Přínosem tohoto projektu je ekonomický pohled na danou problematiku, primárně bude zkoumat vliv socioekonomických faktorů jako příjmy domácností, HDP a až sekundárně se zaměří na legislativní a hodnotové hledisko. Cílem projektu bude lepší porozumění vlivu ekonomických a sociodemografických proměnných na míru indukované potratovosti a zjištění případných změn trendů.