Regulace a konkurence na evropském mobilním trhu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Jakub Čihák, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 324 040 CZK
Registrační číslo F5/21/2022
Číslo zakázky: IG506052
Projekt se zaměří na analýzu regulace mobilních telekomunikačních služeb a jejich dopad jak na poskytovatele mobilních služeb, tak i na samotné spotřebitele. Analyzováno bude nařízení o roamingu v rámci členských zemí Evropské unie, známe též jako Roam-Like-at-Home (RLAH), které bylo implementováno v druhém čtvrtletí roku 2017. Toto nařízení odstranilo veškeré poplatky za mobilní roaming pro evropské spotřebitele cestující v rámci Evropského hospodářského prostoru. Jelikož se jedná o relativně nové téma, předchozí výzkum této problematiky je relativně nedostačující. Dále se projekt zaměří na vývoj tržní koncentrace na mobilních trzích v Evropské unii a její dopad na výkonost trhu. Cílem projektu bude lépe porozumět kauzálnímu dopadu regulace na chování poskytovatelů mobilních služeb i samotných spotřebitelů.