Daně a jejich vliv na ekonomický růst

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: Ing. Simona Všetičková
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 16 000 Kč
Registrační číslo 55/2016
Číslo zakázky: IG506046

Projekty řešitele