Ing. Simona Všetičková

Projekty řešitele:

Daně a jejich vliv na ekonomický růst
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)