Ekonomická analýza dopadů přijetí EURa na ekonomické subjekty v ČR a doporučení

Věda a výzkum

Doba řešení: 21. července 2008 - 30. září 2009
Řešitel: Ing. Jan Skopeček
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 198 000 Kč
Registrační číslo 28/08
Číslo zakázky: IG5060x38

Projekty řešitele