Ing. Jan Skopeček

Projekty řešitele:

Ekonomická analýza dopadů přijetí EURa na ekonomické subjekty v ČR a doporučení
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)