Ing. Jan Skopeček

Projekty řešitele:

Ekonomická analýza dopadů přijetí EURa na ekonomické subjekty v ČR a doporučení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)