Determinanty neúspěšnosti studentů bakalářského studia ve studiu základních kurzů ekonomie vyučovaných KEKE NF VŠE v Praze

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Michal Mirvald, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Registrační číslo F5/52/2017
Číslo zakázky: IG506037

Projekty řešitele