Monetary Policy Consistency: Analysis of Taylor Rule With Time-Varying Parameters

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022
Řešitel: Mgr. Ing. Tomáš Pokorný
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkový rozpočet: 574 992 Kč
Registrační číslo 8/2022
Číslo zakázky: ES506012

Projekty řešitele