Ing. Tomáš Pokorný

Projekty řešitele:

Monetary Policy Consistency: Analysis of Taylor Rule With Time-Varying Parameters
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)