Barrova-Ricardova ekvivalence, experimentální přístup

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Petr Frejlich
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 206 720 Kč
Registrační číslo F5/15/2021
Číslo zakázky: IG506011
Experiment v kontrolovaném laboratorním prostředí se bude zabývat testováním Barrovy-Ricardovy ekvivalence s využitím konstantní absolutně riziko averzní užitkové funkce (Constant absolute risk aversion). Toto téma se jeví jako vysoce aktuální v českých podmínkách v kontextu současné Covid krize a s tím spojeného vývoje v oblasti fiskální politiky, kdy tvorba deficitů může významně ovlivnit očekávání subjektů o budoucím vývoji a tím pádem i jejich rozhodování o současné spotřebě. Již v současné době lze pozorovat rostoucí trend ve vývoji soukromých úspor (Covid-19 and the increase in household savings: precautionary or forced, ECB Economic Bulletin, Issue 6/2020). Experiment provedený v kontrolovaném laboratorním prostředí by mohl představovat významnou přidanou hodnotu s ohledem na to, že empirická literatura týkající se Barrovy-Ricardovy ekvivalence není jednotná ve svých závěrech. Laboratorní testování Barrovy-Ricardovy hypotézy by mělo představovat komplementární výstup k plánovanému field experimentu zkoumajícím chování subjektů v českém bankovním prostředí s následným vyvozením adekvátních hospodářsko-politických implikací.

Projekty řešitele