Ing. Petr Frejlich

Projekty řešitele:

Barrova-Ricardova ekvivalence, experimentální přístup
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)