Output Gap and the Current Economic Crisis: is the Potential Product Affected as well? Is the Financial Instability Hypothesis Relevant? (Czech Republic Case Study)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: PhDr. Ing. Martin Janíčko, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 58 210 Kč
Registrační číslo F5/27/2010
Číslo zakázky: IG506050x

Projekty řešitele