Metodické uchopení pojmu nejistoty ekonomickou vědou

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Miroslav Svoboda
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 43 450 Kč
Registrační číslo F5/16/2010
Číslo zakázky: IG506010x

Projekty řešitele