Individual Speculative Behavior under Acute Stress

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 283 220 Kč
Registrační číslo 6/2016
Číslo zakázky: IG505056