Individual Speculative Behavior under Acute Stress

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2016 - 31. prosince 2016
Řešitel: doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
Celkový rozpočet: 227 273 Kč
Registrační číslo GDN2016
Číslo zakázky: UP505046