Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE - EI)

Individual Speculative Behavior under Acute Stress
2016
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE - EI)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

The Currency Substitution in a Transitional Economy
2003 - 2004
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE - EI)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)