The Economic Burden of Physical in Activity in the Czech Republic

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Kateřina Marešová
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 94 190 Kč
Registrační číslo 8/2011
Číslo zakázky: IG505031

Projekty řešitele