Kateřina Marešová

Projekty řešitele:

The Economic Burden of Physical in Activity in the Czech Republic
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)