Conference on the Law and Economics of Health Care

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: doc. Dottore Magistrale Paola Bertoli, M.A., Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 139 950 Kč
Registrační číslo 8/2016
Číslo zakázky: IG505066