Prices and Quality in Health Care: An Empirical Evaluation Using Geographical Discontinuities

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: doc. Dottore Magistrale Paola Bertoli, M.A., Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 169 950 Kč
Registrační číslo F5/53/2017
Číslo zakázky: IG505077

Projekty řešitele