Experimentální ověření omezené racionality agentů v různých institucionálních prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Mgr. Petr Koblovský, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 166 760 Kč
Registrační číslo F5/15/2010
Číslo zakázky: IG505020

Projekty řešitele