Divergující regulace procesu integrace evropské unie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 30. září 2005
Řešitel: Ing. Mgr. Petr Koblovský, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 70 000 Kč
Registrační číslo 24/04
Číslo zakázky: IG504014a

Projekty řešitele