Ing. Mgr. Petr Koblovský, Ph.D.

Projekty řešitele:

Experimentální ověření omezené racionality agentů v různých institucionálních prostředí
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Divergující regulace procesu integrace evropské unie
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)