Ing. Mgr. Petr Koblovský, Ph.D.

Projekty řešitele:

Experimentální ověření omezené racionality agentů v různých institucionálních prostředí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Divergující regulace procesu integrace evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)