The economic problem of surrogate motherhood contracts

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Pavel Kuchař
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 79 780 Kč
Registrační číslo F5/6/2012
Číslo zakázky: IG505012

Projekty řešitele