Ing. Pavel Kuchař

Projekty řešitele:

The economic problem of surrogate motherhood contracts
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)