Ekonomie trestního procesu: teoretická a empirická analýza trestní spravedlnosti při omezených zdrojích

Věda a výzkum