doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

Projekty řešitele:

Reakce na osobní zkušenost s trestem a rychlost trestu: Kauzální evidence z individuálních dat
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2017 - 2019

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Delay in Punishmment and Deterrence: a Field Experiment
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Ekonomie trestního procesu: teoretická a empirická analýza trestní spravedlnosti při omezených zdrojích
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2015 - 2016

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Jak pachatelé přestupků reagují na osobní zkušenost s trestem?
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Vliv rychlejší a jednodušší trestní procedury na fungování soudů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)