Design aukcí pro tržní prémie pro pobřežní větrné elektrárny: teoretický a experimentální výzkum

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2019
Řešitel: doc. Mgr. PhDr. Silvester Van Koten, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 4 356 000 Kč
Registrační číslo 17-16633S
Číslo zakázky: GA506049