Rozhodování na finančních energetických trzích: komputační a experimentální analýza

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2015 - 31. prosince 2017
Řešitel: doc. Mgr. PhDr. Silvester Van Koten, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 3 482 000 Kč
Registrační číslo 15-03488S
Číslo zakázky: GA505035