doc. Mgr. PhDr. Silvester Van Koten, Ph.D.

Projekty řešitele:

Does a currency change-over increase inflation (perception)?
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Design aukcí pro tržní prémie pro pobřežní větrné elektrárny: teoretický a experimentální výzkum
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2017 - 2019

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Rozhodování na finančních energetických trzích: komputační a experimentální analýza
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2015 - 2017

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Forward premia in electricity markets: an experimental study
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)