Wholesale gas pricing - Day-ahead market forecasting in low liquidity markets. Case study of the Czech Republic

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: Mgr. Milan Hudák, M.A.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 84 990 Kč
Registrační číslo F5/30/2018
Číslo zakázky: IG505028

Projekty řešitele