Mgr. Milan Hudák, M.A.

Projekty řešitele:

Wholesale gas pricing - Day-ahead market forecasting in low liquidity markets. Case study of the Czech Republic
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)