Trust and Attitudes towards Roma Ethnic Group

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Stanislava Bajzíková
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 174 980 Kč
Registrační číslo F5/47/2017
Číslo zakázky: IG505057

Projekty řešitele