Ing. Stanislava Bajzíková

Projekty řešitele:

Trust and Attitudes towards Roma Ethnic Group
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)