Asset markets under stress

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Ing. Stanislava Kusalová
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 168 270 Kč
Registrační číslo 75/2015
Číslo zakázky: IG505055

Projekty řešitele